شیر برقی 5 راهه

شرکت محرک سازان دنا تولیدات متنوعی در زمینه شیرهای برقی سه راهه دارد که با توجه به کاربرد ها و شرایط مختلف پیشنهاد میشود. به صور کلی شیر ها بر اساس نوع اختلاطی ویا جایگزینی ویا بر اساس میزان ولتاژ ورودی و همچنین امکان عملکرد دستی ویا نیمه اتوماتیک و دیگر امکانات آن دسته بندی می شوند
دیگر شرایط انتخاب شیر برقی به قرار زیر است

فشار کاری تا 70 بار
دمای کار کرد -20 °C to 80 °C.
گلوگاه شیر (Orifice) 6 mm تا 50 mm
کاربرد بالا در مناطق مختلف
عمر تا بیش از 10 میلیون سیکل
جنس بدنه : آلومینیوم برنج، استیل ضد زنگ و …
جنس آببند ها ،: NBR VitonEPDM PTFE.

5/2 Internal Pilot Operated, Single Solenoid Poppet Valve

5/2 Internal Pilot Operated , Inline Single Solenoid Valve

5/2 Internal Pilot Operated Double Solenoid Valve

5/2 Air Operated, Spring/ Return Valve

5/2 Air Operated , Spring / Air Return Valve

5/3 Internal Pilot Operated, Centre Off Poppet Solenoid Valve

5/3 Center Exhaust / Pressurised, Poppet Solenoid Valve

5/2 Pilot Operated, Single/Double Solenoid, Subbase Mounted Solenoid Valve

5/2 Internal Pilot Operated , Single / Double Solenoid, Subbase Mounted Valve

5/2 Air Operated, Spring / Air Return Subbasse Mounted valve

فهرست