هوشمند

پوزیشنرکاملا هوشمند و حساس شرکت محرک سازان دنا مدل RTX7
درجه محافظت IP66 و دارای تاییده CE اروپا
، قابلیت تغییر از حالت direct acting به reverse acting و بلعکس در کمترین زمان.

کالیبراسیون اتوماتیک و امکان اتصال به شبکه داده ها و اتاق های کنترل DCS

با طراحی فشرده و منحصر به فرد با بدنه ای مستحکم از آلیاژ آلومینیومی

کالیبراسیون خودکار

Smart Positioner - RTX 7

فهرست